Menu

نگارخانه مجازی

 

نمایشگاه نقاشی بانو زهره صادقی در فرهنگسرای ملل
نمایشگاه مجازی انفرادی نقاشی «خیال درون» در سایت فرهنگسرای ملل تهران برگزار شده است. خالق آثار،هنرمند معاصر، زهره صادقی می باشد. هنرمند با الهام از خیال درون در خلق آثار، بیان می نماید که انسان موجودی است که از نیستی بوجود می آید تا هستی خود را ثابت کند و به سمت نیستی سفر کند در این صیرورت تاریخی برای هویت بخشیدن به خود دست به هر آئین و جادویی می زند و گاه دچار نوعی بی‌هویتی و طردشدگی می شود، او با عالمی مواجه می شود که عالم نیست هاست و برای مقابله با این ناامنی ها و پاسخ به سئوالات خود پدیدارشناسی روشی است که او را در این هدف همراه می کند .موجودات وانهاده عجین شده با انسان و حیوان، که از قداست خود دور افتاده اند قصه درگیری من با امید و ناامیدی در کنار یکدیگر است نه با خشم نه با غم نه با دلخوری بلکه در راستای اضافه کردن تعابیر جدید به نشانه هاست.
زهره صادقی، کارشناس ارشد نقاشـی، با 15 سال سابقه هنری آزاد و آکادمیک، شرکت در نمایشگاه انفرادی و گروهی داخلی و خارجی، خالق آثار مجموعه حاضر است. نمایشـگاه انفرادی مجازی نقاشـی «خیال درون» شامل 18 اثر از 23 تا 28 خـرداد در سـایت فرهنگسـرای ملل تهران،  Melal.farhangsara.ir  برگزار می گردد.

 

 

 

 

 

برای ورود به نمایشگاه کلیک کنید

 


 

 

 

دی ان ان